ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПАЛАТА» (далі – ГО «ФВП») є добровільною, самоврядною громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації прав і свобод фахівців системи охорони здоров’я, зайнятих науково-дослідницькою і практичною роботою в фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я та суміжних дисциплін, з метою об’єднання зусиль фармацевтичних працівників зайнятих в науці, виробництві, дистрибуції та роздрібної організації лікарських засобів, науковців, представників засобів масової інформації та установ охорони здоров’я України для сприяння науковим розробкам з питань теорії і практики охорони здоров’я в галузі фармації та суміжних дисциплін, задоволення та захисту спільних інтересів членів організації, для ведення єдиного реєстру фармацевтичних працівників (ЄРФП), підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників, захисту інтересів громадян від надання неякісних фармацевтичних послуг, шляхом вжиття заходів передбачених чинним законодавством.

Мета ГО «ВФП» — об’єднання зусиль професійної громади для сприяння процесу безперервної освіти фармацевтичних працівників, а саме за наявності фармацевтичної освіти, незалежно від місця основної роботи фахівця, задля захисту законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів, прав та свобод фахівців і споживачів фармацевтичної продукції та послуг, зокрема пацієнтів, розвитку професійного самоврядування в України.

Основними завданнями ГО «ВФП» є співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іноземними організаціями та об’єднаннями, закладами, товариствами, підприємствами, суб’єктами господарювання тощо та забезпечення представництва та захисту будь-яких законних прав та інтересів її членів, а саме, фармацевтичного працівника та, з іншого боку, пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги. Крім того, ГО «ВФП» бере участь у розробленні законодавчих і нормотворчих, інших регуляторних актів, перспективних планів та програм розвитку фармацевтичної справи і наукової роботи у фармацевтичному секторі, допомагає членам ГО «ВФП» у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, організації, проведення та координації такої діяльності тощо.