Лесик Роман Богданович – відомий український вчений в галузі фармацевтичної і медичної хімії, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького, професор, доктор фармацевтичних наук. Був деканом фармацевтичного факультету (2004-2014) та проректором з міжнародних зв’язків (2014-2015).

Основним напрямком наукової діяльності Р.Б. Лесика є спрямований синтез потенційних протиракових, протизапальних, антиконвульсантних, антимікробних, противірусних та протитуберкульозних лікарських засобів. Під керівництвом проф. Лесика Р.Б. вирішено ряд наукових проблем. Зокрема, опрацьовано нові методи синтезу та регіо- і стереоселективних перетворень 4-тіазолідинонів, які дозволили одержати понад 7000 нових потенційних біологічно активних похідних, в тому числі 200 сполук з протираковим ефектом, 40 сполук з суттєвою протитуберкульозною, 30 – з високою противірусною та 50 похідних з протитрипаносомною активностями. Із протиракової тематики 8 сполук проходять поглиблені дослідження in vivo на основі висновку фахівців Біологічного Комітету Національного інституту раку США. Вперше ідентифіковано груповий ефект 4-тіазолідинонів щодо вірусів НВV, НСV, Flu A&B.

Р.Б. Лесик є автором понад 700 наукових і навчально-методичних праць, серед них 1 підручник, 50 патентів (в т.ч. 1 закордонний). У науковометричній базі Scopus кількість статей Р.Б. Лесика становить 114, кількість цитувань – 2075, h-індекс – 24. Сумарний імпакт-фактор видань, в яких опубліковано роботи науковця, становить 160. Лесик Р.Б. є членом редакційних рад і редколегій фахових наукових журналів, серед яких ряд міжнародних видань включених у науковометричні бази „Scopus” та “Web of Science”: “Chemistry and Chemical Technology” (Україна), “Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences” (Польща), “Biopolymers and Cell” (Україна), “Scientia Pharmaceutica” (Авcтрія), “Sci” (Швейцарія) та “Current Bioactive Compounds” (Bentham Science, Нідерданди). Неодноразово був ключовим доповідачем міжнародних конференцій у Єгипті, Польщі, Чехії, Хорватії та Угорщині. Підготував 13 кандидатів фармацевтичних наук, є керівником ще 3 кандидатських дисертаційних робіт.

Лесик Р.Б. проводить активну міжнародну академічну діяльність. Він координує наукові дослідження у рамках міжнародних наукових програм: раціональний дизайн біомолекул з протираковою активністю – програма Developmental Therapeutics Program (DTP) Національного інституту раку США, пошук протитуберкульозних та противірусних агентів – Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF) та Preclinical Antiviral Testing Program Національного інституту алергічних та інфекційних хвороб США. Протягом 2007-2018 проф. Р.Б. Лесик був співкерівником міжнародних проектів з науковими установами та університетами Індії, Румунії, Угорщини, Франції та Австрії, які одержали грантове фінансування МОН України та відповідних урядових установ зазначених країн. Неодноразово на запрошення закордонних академічних установ (в т.ч. Польщі, Грузії, Австрії і Нідерландів) проводив семінари та лекції як «запрошений професор / visiting professor». За вклад у розвиток міжнародної наукової співпраці двічі нагороджений академічною медаллю ректора Познанського медичного університету «За заслуги для університету» (2006 р., 2010 р.)

Лесик Р.Б. є керівником ГО «Старосамбірщина-3000» і Почесним амбасадором м. Львова.