Шановні фармацевтичні працівники, керівники та власники аптечних закладів України!

Доводимо до Вашого відому інформацію про напрацьовану та затверджену на Засіданні Ради МФФ, що проходила в рамках 77-го Світового Конгресу фармацевтів та фармацевтичних наук в Сеулі (Південна Корея) МФФ (FIP), щодо «Політики при надзвичайних ситуаціях».

ПОЛОЖЕННЯ FIP ПРО ПОЛІТИКУ

Стратегічний розвиток забезпечення інформацією про лікарські засоби на користь пацієнтам і споживачам ліків

Введення

Інформація про медикаменти має важливе значення для розширення можливостей пацієнтів і споживачів ліків для ефективного, правильного, якісного та безпечного використання лікарських засобів. Існує широкий спектр джерел інформації, доступний для споживачів медикаментів. Ефективність цієї інформації має важливе значення для пацієнтів, а також цілого ряду зацікавлених сторін, які виписують лікарські засоби, фармацевтів, інших медичних працівників, медичних регулюючих органів, а також у фармацевтичній промисловості.

Забезпечення об’єктивної і ефективної інформації про лікарські засоби для пацієнтів і споживачів лікарських засобів є одним з пріоритетів для фармацевтів і лежить в основі всіх медичних послуг, що надаються фармацевтами. Більше уваги слід приділяти координації та підвищенню якості інформаційних ресурсів про лікарські засоби. Можливо зробити висновки з досвіду інших країн, особливо тих, які встановили політику і стратегії інформування про лікарські засоби. Допомагаючи один одному, можна розробити глобальний підхід до розробки інформування про лікарські засоби і поєднати його з політикою управління ліками.

Відзначається, що існують відмінності між країнами з точки зору законодавства, нормативних актів та керівних принципів інформації про ліки. Проте у цьому положенні про політику не буде названа жодна окрема країна чи національна організація. Такі подробиці можна знайти у звіті FIP “Інформація про ліки: стратегічний розвиток”.

Постановка цілей політики

Цілі цього Положення це:

 1. Розширити питання стосовно інформації про лікарські засоби, роль фармацевтів і ключових зацікавлених сторін.
 2. Підкреслити необхідність стратегічного підходу до надання інформації про лікарські засоби для просування лікарських засобів високої якості.

Відомості

Мета надання інформації про лікарські засоби

Основна мета надання інформації про лікарські засоби полягає в наданні допомоги громадянам, пацієнтам і працівникам охорони здоров’я досягти безпечного і ефективного використання лікарських засобів. Це включає в себе надання інформації, яка дозволяє споживачеві/пацієнту прийняти обґрунтоване рішення при виборі і використанні лікарських засобів. Споживачі ліків/пацієнти цінують точні, зрозумілі, належні і відповідні дані, які зможуть адекватно інформувати їх та надати їм допомогу в ефективному самолікуванні.

Джерела інформації про лікарські засоби для пацієнтів і споживачів

Існує цілий ряд джерел інформації про лікарські засоби, доступний для громадськості, в тому числі:

 • Усна інформація (від фахівців у галузі охорони здоров’я).
 • Письмова інформація, наприклад, маркування та листівки з інструкціями до лікарських засобів, що поставляються з окремими ліками.
 • Письмова інформація від професійних організацій медико-санітарної допомоги, медичних організацій, фармацевтичних компаній та інших організацій, які взаємодіють з пацієнтами.
 • Веб-сайти, які надають інформацію про лікарські засоби або стани здоров’я.
 • Цифрові ресурси, такі як мобільні додатки про здоров’я (m-health) та соціальні мережі (такі як Twitter, Facebook або YouTube).

Підтримка розвитку високоякісної письмової інформації про лікарські засоби

Окрім відповідного змісту, хороший дизайн та написання забезпечать якісну друковану та електронну інформацію про лікарські засоби. Недостатня грамотність є поширеною проблемою в міжнародному контексті, де обізнаність у питаннях здоров’я («ступінь, в який люди мають можливість отримувати, обробляти і розуміти основну інформацію і послуги, необхідні для прийняття рішень про лікування») змінюється як всередині країни, так і інтернаціонально. Ці відмінності слід враховувати при розробці даних про лікарські засоби, з особливою увагою до інших методів повідомлення і спеціальних форматів, таких як використання великого розміру шрифту, піктограми, аудіо версії, шрифту Брайль, а також змішаних підходів (наприклад, письмові та аудіо- візуальний).

Роль фармацевтів

Демографічні зміни, розвиток цифрових технологій та зростаючі очікування окремих осіб, а також уряди та фахівці сфери охорони здоров’я вимагають нового способи спілкування. Фармацевти повинні бути інноваційними у спілкуванні з людьми, щоб забезпечити дієвість  та ефективність їх інформаційних, освітніх та цифрових ініціатив. Фармацевт буде продовжувати відігравати ключову роль в забезпеченні надійної, об’єктивної, зрозумілої, некомерційної, точної і правдивої письмової та усної інформації про лікарські засоби для громадськості, пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я. Це має відбуватися в контексті терапевтичної міждисциплінарної команди, де це можливо. Оскільки люди все частіше отримують інформацію з Інтернету та через цифрові пристрої (наприклад, мобільні телефони), фармацевти можуть виступати в ролі консультанта і перекладача, щоб допомогти вирішити загальні неправильні уявлення щодо здоров’я та інформація, пов’язана з медициною, а також допомагати у визначенні надійних джерел інформації про лікарські засоби, якими користуються пацієнти, особи, які здійснюють догляд та лікування. Для цього фармацевти повинні бути належним чином підготовлені та забезпечувати доступ до неупередженої медичної інформації.

Стратегічний розвиток забезпечення інформації про лікарські засоби

Хоча інформація про ліки є невід’ємною частиною медичної допомоги, лише деякі країни мають національні стратегії з забезпечення інформації про лікарські засоби. Стратегічний розвиток забезпечення інформації про лікарські засоби часто входить до складу національних стратегій лікарських засобів, планів дій або роботи фармакологічних інспекцій. Досвід фармацевтів в рамках спільної, міжпрофесійної/ міждисциплінарної команди має важливе значення для розробки і впровадження стратегій інформування про лікарські засоби в рамках національної політики з лікарських засобів в галузі охорони здоров’я.

Стратегія надання інформації про ліки повинна здійснюватися на національному рівні і передбачати розробку нового законодавства і керівних принципів для просування доступності та якості інформації про лікарські засоби. Стратегія повинна керуватися доказами, а також висвічувати прогалини, які потребують подальших досліджень.

Потенційні результати стратегічного розвитку забезпечення інформації про лікарські засоби

Стратегічний розвиток забезпечення інформації про лікарські засоби, швидше за все, принесе користь у багатьох аспектах і приведе до багатьох коротко-, середньо- та довгострокових результатів.

Короткострокові результати включають в себе:

 • Покращення взаємодії між пацієнтами, фармацевтами та іншими фахівцями в галузі охорони здоров’я.
 • Більшу поінформованості пацієнтів до, під час і після прийому лікарських засобів щодо ліків та пов’язаних з ними ризиків, переваг і необхідних дій.
 • Покращення дотримування лікування.
 • Розширення співпраці і взаємодія всіх сторін, що беруть участь в розробці високоякісної інформації про лікарські засоби.
 • Поширення усвідомлення дій на поширення інформації про ліки та їх важливість для цифрового лікування.

Середньострокові результати включають в себе:

 • Поліпшене, безпечне та правильне самолікування.
 • Покращення досвіду та результатів лікування для пацієнтів і/або осіб, які надають медичні послуги, які активно беруть участь у підтримці свого здоров’я.
 • Підвищення мотивації пацієнта зайняти більш активну роль у своєму лікуванні.
 • Покращення зв’язку між пацієнтом та медичними працівниками, а також збільшення можливості пацієнтів до самолікування.
 • Поліпшення зв’язку між фармацевтами, лікарями та іншими медичними працівниками.
 • Розробка інформаційних інструментів для забезпечення ефективного обміну інформацією.
 • Покращення доступу до надійної, високоякісної інформації.
 • Покращення фармаконагляду і просування безпечного та належного використання лікарських засобів в рамках надання медичної допомоги та лікування.
 • Для системи охорони здоров’я в цілому: підвищення довіри населення, підвищення ефективності витрат завдяки розвитку високоякісного, послідовного надання інформації на національному рівні, а також зміцнення партнерських зв’язків між постачальниками послуг, що забезпечуються законом і незалежним сектором.

Довгострокові результати включають в себе:

 • Підвищення дотримання пацієнтом схем лікування і його стану здоров’я.
 • Покращення рівня самодопомоги та самолікування.
 • Покращення грамотності пацієнтів у сфері охорони здоров’я, зниження нераціонального використання ліків, поліпшення показників здоров’я пацієнта, а також зниження витрат на охорону здоров’я.

НА ЦЬОМУ ТЛІ, FIP РЕКОМЕНДУЄ:

Урядам:

 1. Розробити національну політику в області лікарських засобів, яка включає в себе стратегічний розвиток забезпечення інформації про лікарські засоби.
 2. Розробити національну стратегію забезпечення інформації про лікарські засоби з метою проілюструвати проблеми і потреби у більш явному вигляді.
 3. Контролювати виконання прийнятої стратегії щодо медичної інформації та відповідних керівних принципів.
 4. Розробити політику, у межах якої фармацевти грають ключову роль в інформуванні пацієнтів про лікарські засоби і заохочують пацієнтів і споживачів ліків радитися з фармацевтами щодо ліків та їх використання.
 5. Надати фармацевтам економічні стимули, які підтвердять важливість ролі фармацевтів у наданні інформації про лікарські засоби.
 6. Забезпечити або заохотити розробку вказівок з надання інформації про лікарські засоби, які забезпечать високу якість інформації, яка узгоджується всіма медичними працівниками.
 7. Об’єднати споживчі якості як основний критерій ефективності в області політики і керівних принципах, що мають відношення до розробки та оцінки письмової інформації про лікарські засоби для забезпечення придатності для конкретної мети.
 8. Забезпечити ресурси і підтримку проведення такої роботи (включаючи заохочення і визнання важливості інформації про лікарські засоби).
 9. Контролювати реалізацію прийнятої стратегії інформування та керівних принципів.
 10. Розробка та впровадження критеріїв для сертифікації або акредитації інформаційних центрів ліків та інформаційних ресурсів про ліки у співпраці з професійними та освітніми установами.
 11. Заборонити прямий вплив реклами ліків, що відпускаються за рецептом на споживача.
 12. Сприяти прийняттю нових комунікаційних та інформаційних технологій для полегшення доступу до надійної медичної інформації фармацевтичного спрямування.

Фармацевтичній промисловості:

 1. Забезпечити надійну інформацію про свої лікарські засоби для медичних працівників (наприклад перелік характеристик продукту (SmPC)) і для користувачів лікарських засобів (наприклад, листівки, розроблені на основі відповідного SmPC). Ця інформація повинна регулярно оновлюватися і базуватися на сучасних доказах, отриманих в результаті клінічних випробувань.
 2. Утриматися від реклами лікарських препаратів, призначених тільки для рецепту адресованої напряму до споживача.
 3. Прагнути надати інформацію про переваги лікування (наприклад, кількість, необхідна для лікування (NNT)), і ризики (наприклад, кількість, яка нанесе шкоду (NNH), а також інформацію про ризики побічних ефектів, щоб дозволити користувачам лікарських засобів і медичним працівникам прийняти правильне рішення.
 4. Включити споживача лікарських засобів в ряд ключових зацікавлених сторін при розробці інформації про лікарські засоби.
 5. Розробити письмову інформацію про лікарські засоби (наприклад, листівка), зрозумілих для пацієнтів всіх рівнів медичної грамотності. Будь-яка розроблена інформація також повинна бути оцінена кінцевими споживачами, щоб переконатися, що він підходить для своєї мети.
 6. Необхідно дотримуватися місцевих правил з маркетингу лікарських засобів і визнати різницю між інформацією про лікарські засоби та рекламними матеріалами/рекламою.
 7. Використання інноваційних способів і форм для поширення інформації про лікарські засоби, яка буде ефективною для споживачів лікарських засобів, а також доступною для людей, які потребують особливої ​​уваги.

Організаційним членам:

 1. Ініціювати стратегічний розвиток забезпечення інформацією про лікарські засоби на національному рівні.
 2. Сприяти прийняттю стандартизованої термінології та класифікації в системі охорони здоров’я для ефективного та безпечного використання та обміну інформацією про здоров’я та медикаменти в усіх медичних закладах континуум;
 3. Брати активну участь під час розробки стратегічного розвитку забезпечення інформацією про лікарські засоби.
 4. Працювати з партнерськими організаціями з охорони здоров’я для розробки керівних принципів та використання інформаційних матеріалів про лікарські засоби.
 5. Продемонструвати важливість інформування про лікарські засоби для підвищення раціонального використання лікарських засобів, безпеки лікарських засобів і дотримання режиму.
 6. Розробити стратегії, які заохочують фармацевтів та інших фахівців в області охорони здоров’я надавати детальну інформацію про лікарські засоби, а також брати активну участь у наданні допомоги пацієнтам управляти своїми медикаментозним лікуванням.
 7. Сприяти розробці інструментів та баз даних для інформації про ліки та фармацевтичні послуги.
 8. Мотивувати розробників комп’ютерних програм забезпечувати системи, які дають доступ до точної і зручної для користувача інформації, яка налаштовується, і підходить для конкретного пацієнта і лікування.
 9. Організовувати і сприяти проведенню кампаній з забезпечення інформацією про лікарські засоби, щоб підкреслити їх роль і значення.
 10. Впливати і формування цифрові перетворення для всіх учасників в галузі охорони здоров’я.
 11. Сприяти становленню репутації аптек та фармацевтів як першого контактного пункту для отримання інформації про медикаменти та цифрове спілкування для фармацевтичних послуг доданої вартості.
 12. Захищати прозорість щодо джерела інформації.

Освітнім установам, які беруть участь у навчанні медичних працівників:

 1. Організувати в навчальній програмі міжпрофесійні курси з забезпечення інформацією про лікарські засоби і критичного аналізу веб-сайтів.
 2. Тренувати навички з використання інформаційних баз даних про лікарські засоби і інструментів прийняття клінічних рішень у повсякденній практиці в межах навчальної програми.
 3. Включити ефективне використання надійних інформаційних джерел про лікарські засоби в межах навчальної програми.
 4. Сприяти розвитку зразкових навичок надання консультацій про ліки.

Фармацевтам

 1. Допомагати пацієнтам і медичному персоналу отримувати і критично аналізувати достовірну інформацію з охорони здоров’я та лікарських засобів для задоволення їх індивідуальних потреб. Особливу увагу слід приділяти питанням, таким, як:
 • Навчити пацієнтів використовувати медичну веб-інформацію (в тому числі інформацію про лікарські засоби) і заохочувати їх обговорювати з фармацевтом інформацію, яку вони знаходять в Інтернеті;
 • Консультувати пацієнтів та/або осіб, що надають медичні послуги щодо достовірних джерел інформації;
 • Інформувати пацієнтів, які не приходять в аптеку, отримати свої ліки;
 • Заохочувати і надавати допомогу пацієнтам про те, як вони можуть навчатися самостійно;
 • Установити приватні зони для догляду за пацієнтами в аптеках (наприклад, коли надається конфіденційна інформація);
 • Розширювати права і можливості пацієнтів і відповідальність пацієнта за власне здоров’я.
 1. Надавати інформацію про шкоду і користь ліків;
 2. Використовувати друковану або електронну інформацію для підсилення усної інформації, наданої пацієнту;
 3. Надавати правильну інформацію про ліки відповідно до конкретних ситуацій пацієнта (наприклад, перше застосування препарату(ів), багаторазове використання, допомога у кращій інтеграції режиму лікування у щоденний режим дня, правильне використання або застосування лікарських засобів, комбінування рецептурних та без рецептурних ліків;
 4. Обговорювати інформацію про лікарські засоби з пацієнтами, підтримуючи двосторонній зв’язок;
 5. Брати участь у роботі по виробництву та поширенню належної інформації про лікарські засоби;
 6. Надавати інформацію у форматах, доступних для людей, які потребують особливої ​​уваги;
 7. Адаптувати інформаційні формати для різних груп пацієнтів, враховуючи їх вік, культурний рівень та рівень знань;
 8. Сприяти забезпеченню об’єктивної та особистої інформації іншим медичним працівникам, особливо у складних умовах лікування пацієнтів, таких як лікарні;
 9. Надайте підтримку іншим фармацевтам та фахівцям у галузі охорони здоров’я, в усіх медичних установах, з метою забезпечення якісного використання лікарських засобів, посилювати діяльність комбінування ліків, займатися поліпшенням дотримання лікування пацієнта та поліпшення медикаментозного результату;
 10. Надавати підтримку іншим працівникам сфери охорони здоров’я і брати участь в міжпрофесійних спільних ініціативах;
 11. Визнати роль інформації про лікарські засоби у аспекті раціонального використання лікарських засобів, безпеки лікарських засобів і дотримання режиму лікування.
 12. Використовувати джерела надійної інформації про лікарські засоби належним чином.
 13. Слідкувати за еволюцією технологій в підтримці індивідуалізації інформації про ліки;
 14. Використовуйте експертизу, щоб керувати розробкою та впровадженням стратегій медичної інформації.

 

Дата прийняття: погоджено Радою FIP 2017

Запропоновано: Рада фармацевтичної практики / Здоров’я і Секція інформування про лікарські засоби

Це положення замінює наступні попередні звітності FIP: Міжнародна фармацевтична федерація. Положення  FIP про політику в області лікарських засобів Інформація для пацієнтів. Гаага: FIP, 2008.

Це положення може бути цитоване: Міжнародна фармацевтична федерація. Гаага: FIP, 2017. Положення FIP щодо політики – Стратегічний розвиток медичної інформації на користь пацієнтів та споживачів ліків. Гаага: FIP, 2017. Доступно за адресою: www.fip.org/statements

Це положення посилається на наступні звітності і документи FIP: Міжнародна фармацевтична федерація. Інформація про медикаменти: Стратегічний розвиток Гаага: FIP, 2017. Доступно за адресою: http://www.fip.org/publications