Відкритий лист [Шведської асоціації фармацевтів] до Бюро Міжнародної Фармацевтичної Федерації (FIP)

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що проведе «спеціальну військову операцію» в Україні. Наслідком цієї заяви стали інтенсивні бої на українській території, які забрали багато життів, спричинили масове переміщення населення та призвели до масштабних руйнувань.

Міжнародний суд у Гаазі 16 березня 2022 року ухвалив рішення щодо звинувачень у геноциді згідно з Конвенцією про запобігання та покарання злочину геноциду (Україна проти Російської Федерації), де суд дійшов висновку, що Російська Федерація має негайно припинити військові дії, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України. Російська Федерація не зупинила військових дій в Україні, і тому зрозуміло, що Російська Федерація не збирається виконувати рішення Міжнародного суду.

Ми хотіли б подякувати FIP за дії, вжиті дотепер на підтримку України у цій війні, але ми вважаємо, що потрібно зробити більше. В якості наслідку дій, вчинених Російською Федерацією, і наступних дій, вжитих урядом Білорусі, ми просимо якнайшвидше виключити організації-члени з Російської Федерації та Білорусі з FIP, а індивідуальним представникам негайно заборонити участь у будь-якій діяльності, організованій FIP.

Ми, Шведська асоціація фармацевтів, не можемо погодитися з тим, що FIP включає організації-члени з країн, які розпочинають війну, що порушує Міжнародне гуманітарне право, і де невинні цивільні особи отримують серйозні поранення та гинуть. Оскільки ми вважаємо, що це нагальне та невідкладне питання для обговорення для членів FIP, ми просимо, щоб FIP виділила для цього місце в порядку денному засідання ради 7 квітня 2022 року.

Screenshot_203

 

Open letter to the Bureau of International Pharmaceutical Federation (FIP)

On 24 February 2022, the President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, declared that he would conduct a “special military operation” in Ukraine. As a result of this declaration, there has been intense fighting on Ukrainian territory, which has claimed many lives, has caused extensive displacement and has resulted in widespread damage.

The International Court of Justice in Hague made on 16 March 2022 a ruling regarding allegations of genocide under the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Ukraine v. Russian federation) where the court concluded that the Russian Federation should immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine. The Russian federation has failed to suspend the military operations in Ukraine, and it is hence clear that the Russian federation will not follow the ruling of the international court.

We would like to commend FIP for the actions taken so far in support of Ukraine in regard to this war but we believe more should be done. As a result of these actions taken by the Russian federation and by subsequent actions taken by the Belarus government, we request that the member organizations from the Russian federation and Belarus shall be expelled from FIP as soon as possible and individual representatives immediately be prohibited to participate in any FIP-arranged activities.

We, The Swedish Pharmacists Association, cannot accept that FIP include member organizations from countries that start a war that is illegal by international law and where innocent civilians are severely injured and killed. As we believe this to be a pressing and urgent issue to discuss for the members of FIP we request that FIP make room for this in the agenda of the council meeting on 7 April 2022.