Вих.№ 55 від 9.10.2019 р

Міністру охорони здоров’я України

                                                                                      Скалецькій З.С.

 

ШАНОВНА ЗОРЯНО СТЕПАНІВНО!

 

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПАЛАТА» висловлює Вам свою повагу та професійну підтримку в підготовці необхідних змін в нормативній та законодавчій базі направленій на покращення доступності населення України до безпечних, якісних ліків, ефективність яких побудована на принципах доказової медицини.

ГО «ВФП» – організаційний член Міжнародної федерації фармацевтів (FIP), основним завданням якої є захист прав пацієнтів від надання неякісних фармацевтичних послуг та персональний захист фармацевтичних працівників в частині створення належних умов роботодавцями для ведення професійної діяльності – надання фармацевтичних послуг.

ГО «ВФП» на протязі чотирьох років свого існування неодноразово зверталась до представників влади різних рівнів про необхідність термінової розробки та прийняття законів, що регламентують фармацевтичну діяльність.

У відповідності до Наказу МОЗ України № 2017 від 07.10.2019р. «Про створення робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів», ГО «ВФП» пропонує до опрацювання членами робочої групи наступні питання:

 

ОСВІТНИЙ БЛОК :

 • Приведення до європейських стандартів систему підготовки фармацевтичних кадрів з вищою освітою – виключно денна форма навчання.
 • ВУЗи України, що надають освітні послуги по підготовці фармацевтичних кадрів не можуть мати подвійної системи підпорядкування – МОН та МОЗ України.

Рахуємо за необхідне підпорядкування – виключно до МОЗ України. Існуюча система подвійного підпорядкування призвела до створення спрощеної процедури отримання громадянами професії фармацевта та за відсутності необхідної кількості професійної кваліфікації викладацького складу таких учбових закладів призвело до заповнення аптечного ринку «спеціалістами» в білих халатах, що ні чого спільного з професійними навиками не мають.

 • Існуюча система післядипломної освіти потребує докорінних змін, та повинна розбудовуватись на основі сучасних світових практик надання післядипломної освіти.
 • Система акредитації аптечних працівників, що існує за радянськими нормами повністю дискредитує сам інститут кваліфікації фармацевтичних працівників та потребує негайним змін та приведення їх до європейських нормативів.

 

НОРМАТИВНИЙ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ БЛОК:

 • Прийняття Закону України «Про фармацевтичне самоврядування».
 • Розробка та прийняття Закону України «Про фармацевтичну діяльність».
 • Термінове приведення Ліцензійних Умов з провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами до стандартів Референтних країн Євросоюзу.
 • Внесення змін до Податкового Кодексу України, в частині приведення ставки ПДВ на ліки виготовлені в аптечних умовах до ліків виготовлених промисловим шляхом з 20% до 7%.
 • Внесення змін до ПКМ України від 17 жовтня 2008 № 955 з низкою змін та доповнень, що регламентує ціноутворення на лікарські засоби в частині системи націнок, що мають право застосовувати аптечні заклади при реалізації лікарських засобів, замінивши їх на оплату фармацевтичних послуг для лікарських засобів рецептурного відпуску. Дані зміни стимулюватимуть отримання знань студентами, роботодавець буде зацікавлений в підвищенні кваліфікаційного рівня своїх працівників. Фармацевтичний працівник отримає реальну мотивацію наслідувати європейський професійний тренд – навчання протягом всього життя, а пацієнт доступніші ліки, конкуренція між аптеками відбуватиметься на професійній основі.

Бюджет країни отримає доступ до більшої кількості лікарських засобів, а пацієнт отримає фактично реальну медикаментозну терапію замість торби не ефективних та маркетинг-мотивованих пілюль.

 • На законодавчому рівні заборонити (норма в Референтних країнах Євросоюзу) маркетингові угоди для стимулювання продажів на лікарські засоби рецептурної форми відпуску та законодавчо зобов’язати виробників та постачальників лікарських засобів рецептурного відпуску наносити на упаковку роздрібну ціну, що в свою чергу створить ріні умови ведення фармацевтичного бізнесу та унеможливить застосування демпінгових моделей, які в свою чергу стали інструментом мережевих аптек для знищення малих, комунальних та сільських аптечних закладів.

Також, законодавчо створити механізм, який унеможливить створення монополій на аптечному ринку, що веде до повної руйнації системи медикаментозного забезпечення населення України ефективними, безпечними, якісними та доступними лікарськими засобами.

Монополізація аптечного ринку мережевими аптеками призвели до створення в Україні нового регулятора доступу лікарських засовів на аптечні полиці, а саме Власні Торгові Марки (ВТМ) – дискримінація по відношенню до інших виробників Л.З. Маркетингові угоди – призвели до підвищення цін на ліки, по окремих групах до 60 %, таким чином повністю дискредитуючи роль ДЕРЖАВИ в частині захисту конституційних прав громадян на охорону здоров’я в цілому.

 • Внесення змін до Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» із змінами, з метою посилення ролі територіальних та професійних громад та унеможливлення корупційної складової в частині передачі функцій видачі Ліцензій на ведення діяльності з роздрібної реалізації лікарських засобів до компетенції регіональних органів управління влади.
 • З метою виконання завдань Президента України п. Зеленського В.О. та з метою не допущення подальшої монополізації роздрібного ринку реалізації лікарських засобів низкою олігархічних кланів, що призвели до фактичної руйнації державної політики в системі медикаментозного забезпечення населення України, знищення та доведенню до банкрутства комунальних, малих та сільських аптечних закладів, перетворення аптеки з закладу охорони здоров’я в місця з продажу ліків, створенню нового альтернативного ДЕРЖАВНОГО регулятора фармацевтичної діяльності та з великим перенасиченням кількості аптечних закладів з розрахунку на 100 тис. населення (статистика Євросоюзу) та з метою не допущення процесів руйнації аптеки, як такої, ГО «ВФП» пропонує МОЗ України та Вам вельмишановна Зоряно Степанівно ТЕРМІНОВО внести на розгляд ВР України пропозицію щодо МОРАТОРІЮ на відкриття нових аптечних закладів (місць з ведення діяльності) на 5 років, за виключенням відкриття аптечних закладів в сільській місцевості.

 

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПАЛАТА» гарантує Вам та команді МОЗ Україна свій професійний та не упереджений супровід всіх Ваших ініціатив направлених на покращення медикаментозного забезпечення населення України ефективними, безпечними, якісними та доступними лікарськими засобами.

 

Додаток на 10 аркушах

(Лист  № 49 від 01.10.2019  на Президента України п. В.О. Зеленського)

 

З повагою,

Голова правління ГО «ВФП»

Член Ради FIP

Член Американської Фармацевтичної Асоціації (APhA)

 

О.І. Клімов