Засідання відбулось 26 вересня о 15- 00 в МОЗ України, Біла Зала.

Засідання проходило під головуванням Заступника міністра Охорони Здоров’я України п. Ілика Р.Р.

Основне питання – розгляд інформації від членів робочої групи про хід виконання програми «Доступні ліки».

В дискусії приймали участь представники  МОЗ України, виробників, дистриб’юторів та ГО «ВФП», де було окреслено, як позитивні так й негативні ознаки, що мають місце в процесі реалізації програми в період з квітня по вересень2017 р.

Одним з головних  питань, що потребують  опрацювання, це:

– Зменшення необґрунтованої дефектури Л.З., залучення до участі в програмі «Доступні ліки» суб’єктів господарської діяльності, що розташовані в ЛПУ, забезпечення сільського населення в повному обсязі доступністю до програми «Доступні ліки».

– Неодноразове звернення до МОЗ підготовки єдиного тлумачення  методики розрахунку з пацієнтом та державою за відпущені ліки, вартість яких нижча за задекларовану.

– Термінове оприлюднення ПКМУ про перенесення терміну впровадження «нового» Національного переліку на 01.01.2018.

– Підготовка ГО «ВФП» презентації запровадження фіксованої плати за фармацевтичну послугу в форматі Пілотного проекту по програмі «Доступні ліки» враховуючи світовий досвід (місячний термін).

 

Заслухано презентацію п. Р.Ілика, Т.Лясковського, І.Лободи, щодо концепції запровадження в дію з 01.01.2018 р. оновленого Реєстру оптово-відпускних цін на Л.З., що підлягають реімбурсації.

Дане питання мало широку дискусію, з метою не допущення помилок, що мали місце, в зв’яку з запровадженням програми «Доступні ліки» в цьому році. Відпрацьовано концепцію запровадження дії нового Реєстру, враховано інтереси всіх учасників – виробників, дистриб’юторів, аптек, пацієнтів та держави. На основі опрацьованих пропозицій, МОЗ готуватиме відповідні документи, що регламентуватимуть запровадження даного проекту.

Окрім цього мало місце обговорення та схвалення ініціатив МОЗУ, щодо покращення якості програми «Доступні ліки» за рахунок збільшення номенклатури Л.З., що підлягають відшкодуванню державою та внесення додаткових нозологій захворювання до програми.